Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

W celu zaoferowania Państwu naszych usług, niezbędne są konkretne dane osobowe. Szanujemy Państwa prywatność, dlatego staramy się zminimalizować ilość tych danych do niezbędnego minimum, które chronimy przed nadużyciem.

Dane dotyczące Państwa zakupów, reklamacji i innych aktywności w naszym sklepie internetowym mają również charakter poufny i podlegają takim samym zasadom bezpieczeństwa jak dane osobowe. Wszystkie dane i informacje o zakupach są chronione przed nadużyciem, nie przekazujemy ich dalej (z wyjątkiem firm spedycyjnych i organizacji płatniczych, które otrzymają niezbędne minimum informacji o kliencie, potrzebnych do realizacji konkretnego zamówienia) a służą one wyłącznie do dostarczania Państwu wysokiej jakości usług.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.swiatbizuterii.com.pl Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i/lub procesu rejestracji na Witrynie:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres zamawiającego,
  3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Sklep “Świat Biżuterii” informuje, iż podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Czynności związane z instalacją plików “cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Zawartość plików “cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki “cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach “cookies” ma wyłącznie administrator. Pliki “cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

Klient, który dokona zakupu w sklepie,  wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez sklep swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek operatorów pocztowych,  ewidencji dostaw. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Są  wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę , w celu informowania o nowych produktach, promocjach oferowanych przez sklep. 

W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”.

Zmiany Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.