Reklamacje o zwroty

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@swiatbizuterii.com.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
  2. numer zamówienia
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji

Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwrotu towarów można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Do zwrotów proszę o dołączenie wydrukowanego formularza.

formularz_zwrotu_towaru